komplexní služby v oblasti práva

Advokát Martin Janota

Kdo jsem

Jmenuji se
Martin Janota

V roce 2006 jsem absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v témže roce promoval na Národohospodářské fakultě Vysoké školy Ekonomické v Praze.
Již v průběhu studií na právnické fakultě jsem se rozhodl své další kroky směřovat do advokacie. V letech 2006 – 2008 jsem působil jako advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři Vejmelka & Wünsch, v.o.s., zaměřené na zahraniční (v mém případě anglicky mluvící) klientelu.

V roce 2008 jsem se vrátil zpět na sever Moravy, odkud pocházím, a nabyté zkušenosti dále zúročoval v kanceláři Zachveja & Blaško, advokátní kancelář, s.r.o. (nyní Zachveja & partneři, advokátní kancelář s.r.o.), nejprve na pozici advokátního koncipienta, od roku na pozici advokáta a v letech 2014 – 2020 jako společník této advokátní kanceláře.

Od roku 2021 působím jako samostatný advokát, s kanceláří Zachveja & partneři, advokátní kancelář s.r.o. nadále úzce spolupracuji.

Svým klientům nabízím více než 15 let zkušeností v advokacii. Za tuto dobu jsem pracoval s nejrůznějšími typy klientů, od jednotlivců po obchodní korporace se stovkami zaměstnanců, a setkal se s širokou paletou kauz, z nichž každá byla něčím jedinečná. Zakládám si na odpovědném osobním přístupu a snažím se věci podávat tak, jak opravdu jsou. Právní služby poskytuji v českém a anglickém jazyce.

Právní služby

Čím se zabývám

9

OBČANSKÉ PRÁVO A SMLUVNÍ AGENDA

Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Chcete obdarovat příbuzného, chystáte se stavět dům? Byl Vám předložen návrh smlouvy a potřebujete jej posoudit? V oblasti občanského práva a smluvní agendy připravím návrhy smluv dle Vašich individuálních potřeb nebo zreviduji Vámi předložené návrhy. Součástí mnou poskytovaných služeb je účast na obchodních jednáních, jakož i vypořádání transakcí, například formou úschovy kupní ceny či listin.

9

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

V této oblasti jsem schopen pokrýt všechny situace, které život obchodních korporací přináší, od jejich zakládání a přípravy související dokumentace, převodů podílů, organizace valných hromad a zastupování na nich, změn zakládacích dokumentů či členů orgánů a provádění souvisejících zápisů do veřejných rejstříků, až po eventuální rušení a likvidaci.
9

PRACOVNÍ PRÁVO

Hodláte sepsat pracovní smlouvu nebo ukončit pracovní poměr? Řešíte nároky vyplývající z pracovního poměru nebo potřebujete poradit v jiné oblasti pracovněprávních vztahů? Nebojte se na mě obrátit, určitě společně nalezneme řešení.
9

CIVILNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

Dluží Vím Váš odběratel nebo potřebujete vymoci jiné své právo? Bráníte se nároku uplatněnému proti Vám? Jsem připraven Vás zastupovat v řízení před soudy všech stupňů či v rozhodčím řízení a být nápomocen při sepisování žalob a dalších podání určených příslušnými orgánům.
9

TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Ať už je trestní řízení vedeno proti Vám nebo jste naopak v pozici poškozeného, případně jste jen předvoláni k podání vysvětlení či svědecké výpovědi, provedu Vás všemi stádii trestního řízení, od řízení přípravného až po hlavní líčení před soudem, a to jak ve formě obhajoby (zastupování) před orgány činnými v trestním řízení nebo jen formou konzultací k dílčím otázkám.

Martin Janota - advokát

28. října 1727/108
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Naplánovat trasu

Kontaktujte

Kancelář

28. října 1727/108
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Kontakt

martin.janota@ak-janota.cz
+420 725 746 950

Kancelář

28. října 1727/108
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Kontakt

martin.janota@ak-janota.cz
+420 725 746 950

Tato stránka je chráněna proti spamu službou reCAPTCHA od společnosti Google. Platí tyto Zásady ochrany osobních údajůSmluvní podmínky.